سه شنبه, ۲۷ آذر ۱۳۹۷
دومین همایش رویکردهای میان رشته‌ای:آموزش زبان، ادبیات و مطالعات ترجمه

جناب آقای دکتر کافی ریاست محترم دانشگاه

همایش تخصصی کودک، زبان، تفکر

دکتر پیش قدم، معاونت پژوهشی و دکتر امین یزدی، ریاست دانشکده روانشناسی

دومین همایش رویکردهای میان رشته‌ای:آموزش زبان، ادبیات و مطالعات ترجمه

افتتاح پارک دانشکده ادبیات

دومین همایش رویکردهای میان رشته‌ای:آموزش زبان، ادبیات و مطالعات ترجمه

اولین فارغ التحصیل گروه ادبیات انگلیسی

جلسه دفاع از پایان نامه

اولین فارغ التحصیل گروه ادبیات انگلیسی

پارک دانشکده ادبیات
جلسه اساتید در دفتر گروه
جلسه دفاع از پایان نامه

معاونت پژوهشی دانشگاه کمیته تخصصی گروه مترجمی

میزگرد نگارش مقالات علمی

ریاست دانشکده، معاونت پژوهشی وجمعی از استادان

میزگردعلمی،برگزارکننده: معاونت پژوهشی
میزگرد نگارش مقالات علمی

تقدیروتشکر

پایان میزگرد ادبیات ومطالعات رسانه

عکس: آقای امینی

جشن دانش آموختگی دانشجویان زبان وادبیات انگلیسی
گروه زبان وادبیات انگلیسی

مدیرگروه به همراه جمعی از استادان عکس: نگاربهرامی

جلسه دفاع از پایان نامه

معاونت پژوهشی دانشگاه وکمیته تخصصی گروه مترجمی

میزگرد ادبیات و مطالعات رسانه

استادان ودانشجویان خارجی عکس: آقای امینی

گروه زبان و ادبیات انگلیسی

کارشناسان گروه در حال خوش آمدگویی عکس: بهرامی
رشته زبان و ادبیات انگلیسی، با توجه به نظام ارزشى جامعه و نحوه و نگرش كلى به رشته‏ هاى علوم انسانى و با تأكيد بر اصل سودمندى، ارتباط درسها با يكديگر، انطباق درس ها، توالى منطقى آنها و نيز با در نظر گرفتن دو هدف تنظيم گرديده است : كسب مهارت هاى چهار گانه (درك مطالب، مكالمه، خواندن و نوشتن) زبان انگليسى  ...

Moarefi1

 Edame matlab ghahvei