سه شنبه, ۰۱ آبان ۱۳۹۷
دومین همایش رویکردهای میان رشته‌ای:آموزش زبان، ادبیات و مطالعات ترجمه

جناب آقای دکتر کافی ریاست محترم دانشگاه

همایش تخصصی کودک، زبان، تفکر

دکتر پیش قدم، معاونت پژوهشی و دکتر امین یزدی، ریاست دانشکده روانشناسی

دومین همایش رویکردهای میان رشته‌ای:آموزش زبان، ادبیات و مطالعات ترجمه

افتتاح پارک دانشکده ادبیات

دومین همایش رویکردهای میان رشته‌ای:آموزش زبان، ادبیات و مطالعات ترجمه

اولین فارغ التحصیل گروه ادبیات انگلیسی

جلسه دفاع از پایان نامه

اولین فارغ التحصیل گروه ادبیات انگلیسی

پارک دانشکده ادبیات
جلسه اساتید در دفتر گروه
جلسه دفاع از پایان نامه

معاونت پژوهشی دانشگاه کمیته تخصصی گروه مترجمی

میزگرد نگارش مقالات علمی

ریاست دانشکده، معاونت پژوهشی وجمعی از استادان

میزگردعلمی،برگزارکننده: معاونت پژوهشی
میزگرد نگارش مقالات علمی

تقدیروتشکر

پایان میزگرد ادبیات ومطالعات رسانه

عکس: آقای امینی

جشن دانش آموختگی دانشجویان زبان وادبیات انگلیسی
گروه زبان وادبیات انگلیسی

مدیرگروه به همراه جمعی از استادان عکس: نگاربهرامی

جلسه دفاع از پایان نامه

معاونت پژوهشی دانشگاه وکمیته تخصصی گروه مترجمی

میزگرد ادبیات و مطالعات رسانه

استادان ودانشجویان خارجی عکس: آقای امینی

گروه زبان و ادبیات انگلیسی

کارشناسان گروه در حال خوش آمدگویی عکس: بهرامی

مجلات گروه
IMAGE مجله زبان و مطالعات ترجمه

       مطالعات زبان و ترجمه     صاحب امتیاز: دانشگاه فردوسی مشهد مدیر مسئول: دکتر سیدحسین فاطمی سردبیر: دکتر علی خزاعی فرید تلفن: ۰۵۱۳۸۸۰۶۷۲۳   فکس: ۰۵۱۳۸۷۹۴۱۴۴ ضریب تاثیر: ۰.۰۲۷  Written by: Azra Ghandeharion