دوشنبه, ۰۴ تیر ۱۳۹۷

Faculty English-poetry

دوره كارشناسى  

اين برنامه، با توجه به نظام ارزشى جامعه و نحوه و نگرش كلى به رشته‏ هاى علوم انسانى بويژه زبان و ادبيات انگليسى و با تأكيد بر اصل سودمندى، ارتباط درسها با يكديگر، انطباق درسها، توالى منطقى آنها و نيز با در نظر گرفتن دو هدف تنظيم گرديده است : كسب مهارتهاى چهار گانه (درك مطالب، مكالمه، خواندن و نوشتن) زبان انگليسى آشنايى با ادبيات انگليسى و كمك به شكوفايى استعداد و ذوق ادبى دانشجويان .تعداد واحدهاي درسي اين رشته ۱۳۶ واحد است. 

دوره كارشناسي ارشد  

هدف از تشكيل اين دوره تربيت افراد متخصص براي تدريس زبان انگليسي در دانشگاهها و موسسات آموزش عالي و برآوردن نياز جامعه است.

طول دوره ۲ سال و تعداد واحدهاي درسي آن ۳۲ واحد مي باشد كه شامل ۲۸ واحد نظري و ۴ واحد پايان نامه است.

دوره دکتری

دوره دکتری بالاترین مقطع تحصیلی دانشگاهی است که در این رشته اعطای مدرک می انجامد و مجموعه ای هم آهنگ از فعالیت های پژوهشی و علمی است که برنامه آن با هدف تربیت نیروی انسانی متخصص برای کادر هیات علمی دانشگاه ها به منظور تدریس سطوح مختلف رشته های زبان انگلیسی تهیه و تدوین گردیده است.

طول دوره تحصیل

طول دوره دکتری آموزش زبان انگلیسی حداقل ۳ سال و حداکثر مجاز طول دوره برای دانشجویان تمام وقت ۴ سال است که شامل دو مرحله آموزش و تدوین رساله می باشد. حداکثر طول مدت مجاز مرحله آموزشی چهار نیمسال است و چنانچه دانشجو بتواند در این مدت مرحله آموزشی را به پایان برساند از ادامه تحصیل محروم خواهد شد.

مرحله تدوین رساله پس از قبولی دانشجو در امتحانات مرحله آموزشی آغاز میشود و با تدوین و دفاع از رساله پایان می پذیرد.
تبصره: افزایش طول دوره با پیشنهاد استاد راهنما و تایید گروه به مدت سه نیسمال امکان دارد.

مديران گروه انگلیسی از سال ۶۲ تا كنون

نام‏ و نام‏ خانوادگى

مرتبه علمي

دوران تصدي

دكتر مرضيه سميعي

استاديار

۶۲ تا ۶۴

محمد هادي كاميابي

مربي

۶۵ تا ۶۷

ابوالقاسم پوزش

مربي

۶۷ تا ۶۹

غلامحسين خاوري

مربي

۶۹ تا ۷۰

دكتر بهرام طوسي

استاديار

۷۰ تا ۷۲

ابوالقاسم پوزش

مربي

۷۳ تا ۷۸

دكتر علي خزاعي فريد

استاديار

۷۸ تا ۸۰

دكتر آذر حسيني فاطمي

استاديار

۸۰ تا ۸۴

دكتر بهزاد قتسولي

استاديار

۸۴ تا ۸۶

دكتر شهره شاهسوندي

استاديار

۸۶ تا ۸۸

دكتر محمد رضا هاشمي

استاديار

۸۸ تا ۹۰

دكتر آذر حسيني فاطمي

استاديار

۹۰ تا ۹۲

دکتر محمودرضا قربان صباغ استادیار 92 تا 95
دکتر علی خزایی فرید دانشیار 95 تا 96
دکتر مسعود خوش سلیقه دانشیار 96 تا کنون

 Written by: Azra Ghandeharion