دوشنبه, ۰۴ تیر ۱۳۹۷

پایان نامه ارشد آموزش زبان انگلیسی خانم بهناز ذاکرالحسینی

استاد راهنما: دکترضرغام قپانچی

استاد مشاور: دکتر بهزاد قنسولی

Learning style, self efficacy and intrinsic motivation as predictors of Iranian IELTS reading comprehention

پایان نامه ارشد آموزش زبان انگلیسی خانم بهناز ذاکرالحسینی 

زمان: چهارشنبه یکم بهمن ماه

مکان: دانشکده ادبیات کلاس 209

 ارزیابی سبکهای یادگیری ، خود بهره مندی و محرکهای ذاتی به عنوان شاخص های درک مطلب آیلتس ایرانیان

Written by: Azra Ghandeharion