جمعه, ۰۱ تیر ۱۳۹۷

دكتر رضا پيش قدم جوان ترين استاد تاريخ دانشگاه فردوسي

دكتر رضا پيش قدم جوان ترين استاد تاريخ دانشگاه فردوسي مشهد شد

بنا به گزارش خبرنگار فرهنگي دانشگاه فردوسي مشهد مستقر در دانشكده ادبيات و علوم انساني دكتر علي شريعتي ، دكتر رضا پيش قدم عضو هيات علمي گروه آموزشي زبان و ادبيات انگليسي و معاون پژوهش و فناوري دانشكده ادبيات و علوم انساني با 35 سال سن جوان ترين استاد تاريخ دانشگاه فردوسي مشهد شد. در جلسه مورخ 20 دي ماه هيات مميزه دانشگاه پرونده استادي ايشان مورد بررسي قرار گرفته و به درجه استادي دانشگاه نائل آمدند.

دكتر رضا پيش قدم دوره كارشناسي ادبيات انگليس را در سال 1380 در دانشگاه فردوسي مشهد با موفقيت به پايان رسانيدند و پس ازآن دوره كارشناسي ارشد آموزش زبان و ادبيات انگليسي را در سال 82 و دكتري آموزش زبان را در سال 1385 با موفقيت در دانشگاه علامه طباطبايي تهران طي كرده ودر تاريخ 15 اسفند ا1835 به استخدام گروه زبان و ادبيات انگليسي دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه فردوسي مشهد در آمدند. ايشان در تاريخ 15 اسفند 1389 به مرتبه دانشياري و طي حكم شماره4887 اخير دانشگاه از تاريخ 15 اسفند 1392 به مرتبه استادي رسيدند.

دكتر پيش قدم از سال 1387 عضو بنياد ملي نخبگان كشور مي باشند و موفق شدن در سال 1389 پژوهشگر برتر كشور در حوزه علوم انساني  شوند. ايشان همچنين استاد برجسته دانشگاه فردوسي مشهد در سال 1393 راتوسط بنياد دانشگاهي فردوسي بدست آورده اند.

Written by: Azra Ghandeharion