یکشنبه, ۰۳ تیر ۱۳۹۷

تفاهم نامه همكاري كالج دانشگاه فردوسي مشهد و مركز زبان فرانسه سفارت كشور فرانسه

تفاهم نامه همكاري كالج دانشگاه فردوسي مشهد و مركز زبان فرانسه سفارت كشور فرانسه در دانشكده ادبيات و علوم انساني به امضا رسيد

IMG 9511

بنا به گزارش خبرنگار فرهنگي دانشگاه فردوسي مشهد از دانشكده ادبيات و علوم انساني دكار علي شريعتي، تفاهم نامه همكاري ميان كالج دانشگاه فردوسي مشهد و مركز زبان فرانسه وابسته به بخش فرهنگي سفارت كشور فرانسه در تهران ظهر روز دوشنبه 22 دي ماه ساع 13 در دانشكده ادبيات و علوم انساني به امضا نمايندگان طرفين رسيد.

در جلسه تفاهم نامه خانم دكتر دومنيك كارنوي رئيس مركز زبان فرانسه سفارت كشور فرانسه در تهران همراه با هومان ميرفخرائي مسئول تربيت مدرس مركز با پيگيري خانم دكتر زهره ناصحي مدير گروه زبان و ادبيات فرانسه دانشگاه فردوسي مشهد در جلسه مذكور حضور يافته بودند. همچنين دكتر ساعي رئيس كالج دانشگاه همراه با دكتر عبدالله رادمرد معاون آموزشي و فرهنگي دانشكده و دكتر رضا پيش قدم معاون پژوهشي دانشكده در جلسه امضاء تفاهم نامه حضور داشتند.

در ابتداي جلسه دكتر رضا پيش قدم معاون پژوهش و فناوري دانشكده ضمن خيرمقدم به خانم دكتر كارنوي و آقي ميرفخرايي و استقبال از انعقاد تفاهم نامه همكاري پيشنهاد دادند دوره هاي DELF و DALFدر اين دانشگاه برگزار شود. همچنين ايشان فرمودند شرايطي فرهم گردد تا بتوانيم استادان و دانشجويان دانشكده را براي دوره هاي كوتاه مدت به كشور فرانسه اعزام كنيم.

سپس خانم دكتر كارنوي رئيس مركز زبان فرانسه بخش فرهنگي سفارت فرانسه در تهران انعقاد تفاهم نامه با دانشگاه بزرگ فردوسي را باعث افتخار مركز خودشان دانستند كه بعنوان اولين دانشگاه بزرگ ايران وارد همكاري اينچنيني مي شوند. پس از ردو بدل شدن تفاهم نامه بازديد از بخش هاي مختلف دانشكده در دستور كار ايشان قرار گرفت كه با همراهي خانم دكتر زهره ناصحي اين مهم انجام پذيرفت

Written by: Azra Ghandeharion