جمعه, ۰۱ تیر ۱۳۹۷

انتصاب آقاي دكتر هاشمي به عنوان دبير شوراي آموزشي دانشگاه هاي منطقه دو كشور

انتصاب آقاي دكتر هاشمي به عنوان دبير شوراي آموزشي دانشگاه هاي منطقه دو كشور

انتصاب آقاي دكتر هاشمي به عنوان دبير شوراي آموزشي دانشگاه هاي منطقه دو كشور

معاون آموزشي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري در حكمي آقاي دكتر محمدرضا هاشمي، معاون آموزشي و تحصيلات تكميلي  دانشگاه فردوسي مشهد را به عنوان دبير شوراي آموزشي دانشگاه هاي منطقه 2 كشور منصوب كرد.

دانشگاه هاي منطقه دو كشور شامل دانشگاه هاي استانهاي خراسان رضوي، خراسان شمالي و خراسان جنوبي است.

Written by: Azra Ghandeharion