دوشنبه, ۰۴ تیر ۱۳۹۷

شانزدهم بهمن: ارشد آموزش زبان انگليسي سعيد هدايتي

پايان نامه ارشد آموزش زبان انگليسي سيد سعيد هدايتي
استاد راهنما: دكتر ابراهيم خدادادي
استاد مشاور: دكتر حسام الدين شهرياري
Analytic vs. Holistic Feedback on the Teaching of IELTS Essay Writing; and Its Relation to Listening, Reading, and Speaking Skills.
زمان: پنجشنبه شانزدهم بهمن ماه ساعت ٨ صبح
مكان: دانشكده ادبيات كلاس ٢٠٢
بازخورد جزئي نگر و كلي گرا در تدريس انشاء نويسي در آزمون آيلتس؛ و ارتباط آن با مهارت هاي شنيداري، درك مطلب و صحبت كردن
Written by: Azra Ghandeharion