یکشنبه, ۰۳ تیر ۱۳۹۷

کارگاه آموزشي مديريت منابع تحقيق در مقالات لاتين در دانشكده ادبيات و علوم انساني برگزار شد

برگزاری کارگاه آموزش مقدماتی استفاده از برنامه مدیریت منابع EndNote 

 

IMG 0026

بنا به گزارش خبرنگار فرهنگي دانشگاه فردوسي مشهد مستقر در دانشكده ادبيات و علوم انساني دكتر علي شريعتي، كارگاه آموزشي مديريت منابع تحقيق در مقالات لاتين و معرفي نرم افزار End Note  به همت معاونت پژوهشي دانشكده ساعت 10 صبح روز سه شنبه 28 بهمن ماه در تالار شادروان دكتر احمد علي رجايي بخارايي دانشكده ادبيات و علوم انساني برگزار شد.

دكتر مسعود خوش سليقه عضو هيات علمي گروه زبان و ادبيات انگليسي دانشكده مدرس اين كارگاه آموزشي بودند و دانشجويان از رشته هاي مختلف و دانشگاه هاي خراسان رضوي مخاطبان اين كارگاه آموزشي بودند.

برنامه مدیریت منابع EndNote 

IMG 0024

Written by: Azra Ghandeharion