یکشنبه, ۰۳ تیر ۱۳۹۷

دوره هاي تربيت مدرس زبان فرانسه برای اولين بار در ايران

برگزاری دوره هاي ويژه تربيت مدرس زبان فرانسه برای اولين بار در ايران

کالج دانشگاه فردوسی مشهد با همکاری مرکز زبان فرانسه تهران برگزار می کند:

تمدید مهلت ثبت نام

دوره های ويژه تربيت مدرس زبان فرانسه

Written by: Azra Ghandeharion