دوشنبه, ۰۴ تیر ۱۳۹۷

گزارش سخنرانی " تبدیل علم به ثروت در رشته‌های علوم انسانی

 

گزارش سخترانی علمی با موضوع " تبدیل علم به ثروت در رشته‌های علوم انسانی"

 

سخنرانی علمی با موضوع " تبدیل علم به ثروت در رشته‌های علوم انسانی" با حضور آقای مهندس موسوی، آقای دکتر اکبری و آقای دکتر خوارزمی ساعت 10 صبح روز سه شنبه 25/1/94 به همت معاونت پژوهشی دانشکده، در تالار شادروان دکتر احمدعلی رجایی بخارایی دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار شد. در این جلسه آقای دکتر پیش‌قدم در ابتدا راجع به 3 نسل دانشگاه‌ها صحبت کردند، سپس آقای دکتر خوارزمی مطالب نظری مربوط به کارآفرینی را عنوان نمودند. بعد از آن آقای مهندس موسوی در خصوص قوانین و مقررات مراکز رشد سخنرانی نمودند و آنگاه آقای دکتر اکبری نمونه‌ای عملی از مراکز رشد را ارائه نمودند. و در پایان جلسه نیز سئوالاتی از طرف دانشجویان در رابطه با این موضوع مطرح گردید که به آنها پاسخ داده شد.

Written by: Azra Ghandeharion

 

IMG 1

 

IMG 2