جمعه, ۰۱ تیر ۱۳۹۷

گزارش جلسه: چند نکته مهم در نگارش مقالات علمی به زبان انگلیسی

مروري بر چند نکته مهم در نگارش مقالات علمی به زبان انگلیسی

جلسه سخنرانی با عنوان « مروري بر چند نکته مهم در نگارش مقالات علمی به زبان انگلیسی » در روز سه شنبه 22 اردیبهشت 1394 در تالار رجایی با حضور استادان و دانشجویان برگزار گردید. در ابتداي جلسه آقاي دکتر شهریاري عضو هیات علمی گروه زبان و ادبیات انگلیسی به ارائه نکاتی در مورد نگارش علمی به زبان انگلیسی عنوان نمودند . ایشان با استفاده از مثال هاي مرتبط از مقالات انگلیسی به تشریح فرایند نگارش انگلیسی پرداختند . در پایان جلسه حضار سوالات خود را مطرح نمودند و آقاي دکتر شهریاري به آنها پاسخ دادند.

 

 

Written by: Azra Ghandeharion