جمعه, ۰۱ تیر ۱۳۹۷

میزگرد:نشانه شناسی در ادبیات و رسانه: دوشنبه 4 خرداد

 

Literature and

Media Studies

Toward Interdisciplinary Studies: Semiotics in Literature and Media

Monday, 4 Kordad, 12-14, Shariati Hall

ادبیات و مطالعات رسانه

مطالعات بینارشته ای: نشانه شناسی در ادبیات و رسانه: دوشنبه 4 خرداد؛ ساعت 12-14، تالار رجایی

موضوعات:

1-نشانه شناسی اجتماعی در تبلیغات: پدیده ی پدیده شاندیز

2- نشانه شناسی عناصرعرفانی در فیلم ساکن طبقه وسط: خوانشی جدید از نی نامه مولوی

Topics:

1-The Semiotic Study of Mystical Elements in Middle Floor ResidentNeyname Revisited

2-Social Semitics in Ads: The Rise or Fall of Padideh Empire?

 

زبان ارائه: انگلیسی

سخنرانان:

مینامسعودی راد

بابک بهرامیان

دکتر عَـذرا قندهاریون

 

به همراه مصاحبه تلفنی با فیلمنامه نویس: دکتر کریمی

و کارگردان فیلم: شهاب حسینی

 

 Inline image 1

 Written by: Azra Ghandeharion