دوشنبه, ۰۴ تیر ۱۳۹۷

شهریور23: جلسه پيش‌دفاع رساله دكتري

جلسه پيش‌دفاع رساله دكتري خانمها سيد رضايي و واحدي  دكتري آموزش زبان انگليسي به ترتيب  ساعت 11-10 و12-11 روز شنبه  مورخ 23/6/94 با راهنمايي آقاي دكتر قنسولي برگزار مي‌گردد.

از همكاران ارجمند ودانشجويان علاقه مند دعوت مي شود در اين جلسه شركت نمايند.