دوشنبه, ۰۴ تیر ۱۳۹۷

نشست علمی با موضوع مصادیق سرقت علمی

نشستی علمی با موضوع مصادیق سرقت علمی با حضور دکتر مسعود خوش‌سلیقه، عضو هیئت علمی گروه زبان و ادبیات انگلیسی، و دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشکدۀ ادبیات در ساعت 12-14 روز 14 اردیبهشت‌ماه در سالن شهید رجایی دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی از مجموعه برنامههای هفته آموزش برگزار شد. این نشست در جهت افزایش آگاهی دانش‌پژوهان از مصادیق سرقت علمی برگزار شد. دکتر خوش‌سلیقه، با تکیه بر پژوهشی آسیب‌شناسانه که در بافت ایران انجام داده بودند، بیان داشتند که یکی از دلایل اصلی سرقت علمی آگاهی‌نداشتن از مصادیق سرقت علمی است. در این نشست، بیش از سی مورد از مصادیق سرقت علمی معرفی ‌شده و مورد بحث قرار گفت.