جمعه, ۰۱ تیر ۱۳۹۷

دیدار هیات رئیسه دانشکده با خانواده دکتر افضل وثوقی جهت عرض تسلیت

دیدار هیات رئیسه دانشکده 

با خانواده دکتر افضل وثوقی جهت عرض تسلیت

 

 Afzal-2

هیات رئیسه دانشکده ادبیات و علوم انسانی و تعدادی از اعضای هیأت علمی گروه فرانسه این دانشکده روز سه شنبه 15/1/96 جهت عرض تسلیت به خانواده مرحوم دکتر افضل وثوقی استاد پیشکسوت گروه زبان و ادبیات فرانسه دانشگاه در منزل ایشان حضور یافته و از کتابخانه و اتاق کار ایشان بازدید کردند.