پنج شنبه, 04 بهمن 1397

اطلاعیه شرکت در مصاحبه آزمون ورودي ١٣٩٧ دكتري آموزش زبان انگليسي

 

 شرایط پذیرش دانشجو در مرحله دوم آزمون دوره دکتری تخصصی سال تحصیلی 98-1397

 

تاریخ و محل مصاحبه علمی:

 

20 خرداد ماه 1397 ساعت 9 صبح در محل گروه زبان انگلیسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی

 

رشته

رشته‌های کارشناسی ارشد (قابل قبول)

آزمون کتبی

مستندات لازم جهت ارزیابی تخصصی و مصاحبه

دکتری آموزش زبان انگلیسی

 • آموزش زبان انگلیسی
 • زبان و ادبیات انگلیسی
 • مترجمی زبان انگلیسی
 • زبانشناسی همگانی

ندارد

- مستندات كليه فعالیت های علمي- پژوهشی شامل پايان نامه، كتاب، مقاله، شركت در كارگاه ها و كنفرانس هاي علمي معتبر، تجربيات آموزشي، طرح های پژوهشی خاتمه یافته، آزمون زبان، ریزنمرات کارشناسی و کارشناسی ارشد، توصيه نامه از اساتيد راهنما و هر مورد علمي ديگر.

- مصاحبه علمی: منابع در ادامه*

 گروه زبان انگلیسی آزمون کتبی برگزار نمی کند ولی درکنار بررسی و ارزیابی مدارک و مستندات لازم و طرح‌واره پیشنهاده رساله دکتری (thesis proposal) در حدود 2000 واژه بر اساس ساختار زیر، مصاحبه علمی تخصصی نیز برگزار می‌گردد.

 

جهت آگاهی از ساعت دقیق برای حضور در مصاحبه، و آخرین اطلاعات به سایت اختصاصی گروه زبان انگلیسی (http://engdept.um.ac.ir ) دانشگاه فردوسی مشهد مراجعه گردد.

 

ساختار و مختصات طرح‌واره پیشنهاده رساله دکتری:

 * PROPOSAL TEMPLATE* (approximately 2000 words)

 • SUGGESTED TITLE OF STUDY (15 words or less)
 • KEYWORDS (at least 4 keywords)
 • STATEMENT OF THE PROBLEM (400 words or less)
 • SIGNIFICANCE OF THE STUDY (400 words or less)
 • RELEVANT STUDIES IN THE FIELD (400 words or less)
 • RESEARCH QUESTIONS (100 words or less)
 • PROPOSED METHOD (600 words or less) [include information on data collection/analyses]

 

* منابع مصاحبه علمی:

 • Pishghadam, R., Tabatabaian, M., & Navari, S. (2014). A critical and practical analysis of first language acquisition theories: The origin and development. Iran: Ferdowsi University of Mashhad Publications.
 • Pishghadam, R., Zabihi, R., & Shayesteh, S. (2015). Applied ELT: A movement beyond applied linguistics. Tehran, Iran: Khate Sefid.
 • Articles on Emotioncy
 • Widdowson, H. G. (2004). Text, context, pretext: Critical issues in discourse analysis. Malden, MA: Blackwell publishing.
 • Halliday & Hasan (2013). Cohesion in English. London & New York: Routledge.
 • Donald Ary, L. C. Jacobs, C. Sorenson, & D. A. Walker (2014). Introduction to Research in Education (9th ed.). Belmont, CA: Wadsworth.

 

لطفا فرم شماره یک را از اینجا دریافت کرده و تکمیل نمایید و پرینت کاغذی را در جلسه مصاحبه به همراه داشته باشید.

 لطفا فرم شماره دو را از اینجا دریافت کرده و توضیحات مکمل و لازم در خصوص تهیه و نگارش طرح‌واره پیشنهاده رساله دکتری برای ارائه در جلسه مصاحبه را بادقت مطالعه نمایید.