پنج شنبه, 04 بهمن 1397

امتيازات ويژه پذيرفته شدگان دكتري با رتبه زير پنجاه در دانشكده ادبيات

به اطلاع  پذيرفته شدگان مقطع دكتري آموزش زبان انگليسي، مي رساند دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد امتيازات ويژه براي پذيرفته شدگان دكتري با رتبه زير پنجاه، علاوه بر تسهيلات ارايه شده از سوي دانشگاه، به شرح زير، در نظر گرفته است.

1-برخورداري از ارايه بورسيه كالج دانشكده ادبيات (از قبيل كلاسهاي زبان ،دوره هاي مهارت آموزي و...)

2-اولويت اشتغال به عنوان دستيار آموزشي

3- پرداخت هزينه ترجمه يك مقاله به انگليسي در هر سال

4-استفاده بيشتر از تسهيلات كتابخانه

5- اولويت در اشتغال به عنوان كار دانشجوئي