چهارشنبه, ۲۹ شهریور ۱۳۹۶

لیست دروس ارائه شده در مقطع کارشناسی گروه زبان و ادبيات انگليسي دانشکده ادبیات و علوم انسانی ( سال تحصیلی ۱۳۹۶ - ترم ۱ )

 1. خواندن و درک مفاهیم -2 ( دکتر محمودرضا قربان صباغ)
 2. دستور نگارش -2 ( دکتر ابراهیم خدادادی)
 3. گفت و شنود -2 ( دکتر طاهره قربانی نژاد)
 4. گفت و شنود -2 ( دکتر آذر حسینی فاطمی)
 5. گفت و شنود -2 ( دکتر محمد غضنفری)
 6. کلیات زبانشناسی -2 بزبان انگلیسی ( دکتر ضرغام قبانچی)
 7. درآمدی بر ادبیات -2 ( دکتر وحیده سیدی)
 8. نمونه های نثر ساده انگلیسی ( دکتر عذرا قندهاریون)
 9. ترجمه متون ساده ( دکتر فرزانه شکوهمند)
 10. ترجمه متون ساده ( دکتر فرزانه شکوهمند)
 11. کاربرد اصطلاحات و تعبیرات زبان در ترجمه ( دکتر امید ژیان طبسی)
 12. روش تدریس زبان خارجی ( دکتر ضرغام قبانچی)
 13. آزمون سازی زبان ( دکتر ضرغام قبانچی)
 14. خواندن متون مطبوعاتی ( دکتر ضرغام قبانچی)
 15. اصول و روش تحقیق -2 ( دکتر بهزاد قنسولی)
 16. اصول و روش تحقیق -2 ( دکتر ابراهیم خدادادی)
 17. فنون یادگیری ( دکتر طاهره قربانی نژاد)
 18. گزارش نویسی ( دکتر صبا عظیمی)
 19. گزارش نویسی ( دکتر صبا عظیمی)
 20. ترجمه ادبی -2 ( دکتر رجبعلی عسکرزاده طرقبه)
 21. ترجمه ادبی -2 ( دکتر علی خزاعی فرید)
 22. واژگان ( دکتر ابراهیم خدادادی)
 23. نمایشنامه -2 ( دکتر رجبعلی عسکرزاده طرقبه)
 24. بیان شفاهی داستان -2 ( دکتر زهره تائبی نقندری)
 25. بیان شفاهی داستان -2 ( دکتر وحیده سیدی)
 26. بیان شفاهی داستان -2 ( دکتر رجبعلی عسکرزاده طرقبه)
 27. داستان کوتاه ( دکتر وحیده سیدی)
 28. رمان -1 ( دکتر رجبعلی عسکرزاده طرقبه)
 29. رمان -2 ( دکتر سارا خزاعی)
 30. نامه نگاری - انگلیسی ( دکتر حسام الدین شهریاری احمدی)
 31. نامه نگاری - انگلیسی ( دکتر حسام الدین شهریاری احمدی)
 32. شعر انگلیسی ( دکتر رجبعلی عسکرزاده طرقبه)
 33. سیری در تاریخ ادبیات انگلیسی -2 ( دکتر محمودرضا قربان صباغ)
 34. سیری در تاریخ ادبیات -3 ( دکتر رجبعلی عسکرزاده طرقبه)
 35. سیری در تاریخ ادبیات -3 ( دکتر زهره تائبی نقندری)
 36. نقد ادبی -1 ( دکتر رجبعلی عسکرزاده طرقبه)
 37. نقد ادبی -2 ( دکتر محمودرضا قربان صباغ)
 38. متون برگزیده نثر ادبی ( دکتر سارا خزاعی)
 39. اساطیر یونان و رم ( دکتر وحیده سیدی)
 40. اساطیر یونان و رم ( دکتر وحیده سیدی)
 41. زبان دوم -3 شعر معاصر جهان ( دکتر عذرا قندهاریون)
 42. مکتبهای ادبی2 ( دکتر زهره تائبی نقندری)