دوشنبه, ۰۴ تیر ۱۳۹۷

لیست دروس ارائه شده در مقطع کارشناسی ارشد گروه زبان و ادبيات انگليسي دانشکده ادبیات و علوم انسانی ( سال تحصیلی ۱۳۹۶ - ترم ۲ )

 1. مقاله نویسی ( دکتر عذرا قندهاریون)
 2. داستان کوتاه ( دکتر زهره تائبی نقندری)
 3. نقد ادبی ( دکتر سارا خزاعی)
 4. ادبیات قرن هفده و هجده ( دکتر رجبعلی عسکرزاده طرقبه)
 5. رسالـه ( دکتر )
 6. داستان بلند ( دکتر زهره تائبی نقندری)
 7. داستان بلند ( دکتر زهره تائبی نقندری)
 8. نقد ادبی ( 2 ) ( دکتر محمودرضا قربان صباغ)
 9. نقد ادبی ( 2 ) ( دکتر محمودرضا قربان صباغ)
 10. نمایشنامه معاصر انگلیسی ( دکتر رجبعلی عسکرزاده طرقبه)
 11. نمایشنامه معاصر انگلیسی ( دکتر رجبعلی عسکرزاده طرقبه)
 12. شعر دوره رمانتیک ( دکتر صبا عظیمی)
 13. شعر دوره رمانتیک ( دکتر عذرا قندهاریون)
 14. تجزیه و تحلیل و کلام ( دکتر محمد غضنفری)
 15. تجزیه و تحلیل و کلام ( دکتر محمد غضنفری)
 16. تهیه و تدوین مطالب درسی ( دکتر حسام الدین شهریاری احمدی)
 17. تهیه و تدوین مطالب درسی ( دکتر ضرغام قبانچی)
 18. اصول و روش تدریس مهارتها ( دکتر آذر حسینی فاطمی)
 19. اصول و روش تدریس مهارتها ( دکتر ضرغام قبانچی)
 20. روانشناسی زبان ( دکتر رضا پیش قدم)
 21. روانشناسی زبان ( دکتر رضا پیش قدم)
 22. انگلیسی بااهداف ویژه ( دکتر بهزاد قنسولی)
 23. انگلیسی بااهداف ویژه ( دکتر بهزاد قنسولی)
 24. روشهای پیشرفته تحقیق وترجمه ( دکتر مسعود خوش سلیقه)
 25. نظریه های ترجمه ( دکتر علی خزاعی فرید)
 26. واژه شناسی ومعادل گزینی در ترجمه ( دکتر محمدرضا هاشمی)
 27. نقدوبررسی آثار ترجمه شده ( دکتر علی خزاعی فرید)
 28. کارگاه ترجمه ( دکتر خلیل قاضی زاده)
 29. پایان نامه ( دکتر )
 30. مبانی نظری ترجمه ( دکتر محمدرضا هاشمی)
 31. فلسفه تعلیم وتربیت ( دکتر محمدرضا هاشمی)
 32. سمینار ( دکتر عذرا قندهاریون)
 33. آثار کلاسیک ( دکتر وحیده سیدی)
 34. آثار کلاسیک ( دکتر وحیده سیدی)
 35. رساله وپایان نامه ( دکتر )