سه شنبه, ۰۱ اسفند ۱۳۹۶

لیست دروس ارائه شده در مقطع کارشناسی ارشد گروه زبان و ادبيات انگليسي دانشکده ادبیات و علوم انسانی ( سال تحصیلی ۱۳۹۶ - ترم ۱ )

 1. رمان -2 ( دکتر سارا خزاعی)
 2. سیری در تاریخ ادبیات -3 ( دکتر سارا خزاعی)
 3. فنون و صناعات ادبی ( دکتر امید ژیان طبسی)
 4. نقد ادبی -2 ( دکتر صبا عظیمی)
 5. داستان کوتاه ( دکتر زهره تائبی نقندری)
 6. داستان کوتاه ( دکتر عذرا قندهاریون)
 7. روش تحقیق ( دکتر عذرا قندهاریون)
 8. روش تحقیق ( دکتر عذرا قندهاریون)
 9. نقد ادبی ( دکتر محمودرضا قربان صباغ)
 10. نقد ادبی ( دکتر محمودرضا قربان صباغ)
 11. ادبیات قرن هفده و هجده ( دکتر رجبعلی عسکرزاده طرقبه)
 12. ادبیات قرن هفده و هجده ( دکتر رجبعلی عسکرزاده طرقبه)
 13. شعرمعاصر انگلیسی ( دکتر زهره تائبی نقندری)
 14. شعرمعاصر انگلیسی ( دکتر وحیده سیدی)
 15. زبانشناسی کاربردی ( دکتر محمد غضنفری)
 16. زبانشناسی کاربردی ( دکتر محمد غضنفری)
 17. رسالـه ( دکتر )
 18. جامعه شناسی زبان ( دکتر رضا پیش قدم)
 19. جامعه شناسی زبان ( دکتر رضا پیش قدم)
 20. داستان بلند ( دکتر زهره تائبی نقندری)
 21. نقد ادبی ( 2 ) ( دکتر محمودرضا قربان صباغ)
 22. نمایشنامه معاصر انگلیسی ( دکتر رجبعلی عسکرزاده طرقبه)
 23. شعر دوره رمانتیک ( دکتر سارا خزاعی)
 24. نظریه‌های ترجمه 1 ( دکتر محمدرضا هاشمی)
 25. نگارش پیشرفته ( دکتر حسام الدین شهریاری احمدی)
 26. سمینار - مسائل آموزش زبان ( دکتر محمد غضنفری)
 27. سمینار - مسائل آموزش زبان ( دکتر محمد غضنفری)
 28. مسائل زبانشناسی ( دکتر آیلین فیروزیان پوراصفهانی)
 29. مسائل زبانشناسی ( دکتر محمد غضنفری)
 30. اصول و روش تدریس ( دکتر ابراهیم خدادادی)
 31. اصول و روش تدریس ( دکتر ضرغام قبانچی)
 32. روش تحقیق در مسائل آموزش زبان ( دکتر ابراهیم خدادادی)
 33. روش تحقیق در مسائل آموزش زبان ( دکتر ابراهیم خدادادی)
 34. زبانشناسی مقابله ای و تجزیه و تحلیل خطاها ( دکتر ضرغام قبانچی)
 35. اصول و روش تدریس مهارتها ( دکتر ضرغام قبانچی)
 36. اصول و روش تدریس مهارتها ( دکتر ضرغام قبانچی)
 37. آزمون زبان خارجی ( دکتر بهزاد قنسولی)
 38. آزمون زبان خارجی ( دکتر بهزاد قنسولی)
 39. واژه شناسی ومعادل گزینی در ترجمه ( دکتر محمدرضا هاشمی)
 40. سمینار مسائل ترجمه ( دکتر مسعود خوش سلیقه)
 41. مدلهای ترجمه ( دکتر علی خزاعی فرید)
 42. نقدوبررسی آثار ترجمه شده ( دکتر خلیل قاضی زاده)
 43. ارزشیابی پیشرفته وترجمه ( دکتر مسعود خوش سلیقه)
 44. پایان نامه ( دکتر )
 45. دیرینه شناسی ترجمه درایران وآشنایی با آثار ترجمه شده به فارسی ( دکتر علی خزاعی فرید)
 46. مبانی نظری ترجمه ( دکتر محمدرضا هاشمی)
 47. فلسفه تعلیم وتربیت ( دکتر محمدرضا هاشمی)
 48. سمینار ( دکتر محمودرضا قربان صباغ)
 49. آثار کلاسیک ( دکتر وحیده سیدی)
 50. آثار کلاسیک ( دکتر وحیده سیدی)
 51. ادبیات امریکا ( دکتر رجبعلی عسکرزاده طرقبه)
 52. ادبیات امریکا ( دکتر زهره تائبی نقندری)
 53. ادبیات اروپا ( دکتر عذرا قندهاریون)
 54. رساله وپایان نامه ( دکتر )
 55. شعرای بزرگ جهان ( دکتر زهره تائبی نقندری)
 56. ترجمه دیداری‌شنیداری ( دکتر مسعود خوش سلیقه)
 57. تاریخ ترجمه در ایران ( دکتر علی خزاعی فرید)
 58. ترجمه متون اسلامی ( دکتر خلیل قاضی زاده)
 59. ترجمه و رایانه ( دکتر محمدرضا هاشمی)