چهارشنبه, ۲۹ شهریور ۱۳۹۶

لیست دروس ارائه شده در مقطع کارشناسی ارشد گروه زبان و ادبيات انگليسي دانشکده ادبیات و علوم انسانی ( سال تحصیلی ۱۳۹۶ - ترم ۱ )

 1. رمان -2 ( دکتر زهره تائبی نقندری)
 2. سیری در تاریخ ادبیات -3 ( دکتر زهره تائبی نقندری)
 3. فنون و صناعات ادبی ( دکتر وحیده سیدی)
 4. نقد ادبی -2 ( دکتر محمودرضا قربان صباغ)
 5. داستان کوتاه ( دکتر زهره تائبی نقندری)
 6. روش تحقیق ( دکتر عذرا قندهاریون)
 7. نقد ادبی ( دکتر محمودرضا قربان صباغ)
 8. ادبیات قرن هفده و هجده ( دکتر رجبعلی عسکرزاده طرقبه)
 9. رسالـه ( دکتر )
 10. داستان بلند ( دکتر سارا خزاعی)
 11. نقد ادبی ( 2 ) ( دکتر محمودرضا قربان صباغ)
 12. نمایشنامه معاصر انگلیسی ( دکتر رجبعلی عسکرزاده طرقبه)
 13. ادبیات ایران واسلام به زبان انگلیسی ( دکتر زهره تائبی نقندری)
 14. شعر دوره رمانتیک ( دکتر عذرا قندهاریون)
 15. شعر دوره رمانتیک ( دکتر وحیده سیدی)
 16. تجزیه و تحلیل و کلام ( دکتر محمد غضنفری)
 17. تجزیه و تحلیل و کلام ( دکتر محمد غضنفری)
 18. نگارش پیشرفته ( دکتر حسام الدین شهریاری احمدی)
 19. تهیه و تدوین مطالب درسی ( دکتر ضرغام قبانچی)
 20. تهیه و تدوین مطالب درسی ( دکتر ضرغام قبانچی)
 21. زبانشناسی مقابله ای و تجزیه و تحلیل خطاها ( دکتر حسام الدین شهریاری احمدی)
 22. روانشناسی زبان ( دکتر رضا پیش قدم)
 23. روانشناسی زبان ( دکتر رضا پیش قدم)
 24. انگلیسی بااهداف ویژه ( دکتر بهزاد قنسولی)
 25. انگلیسی بااهداف ویژه ( دکتر بهزاد قنسولی)
 26. واژه شناسی ومعادل گزینی در ترجمه ( دکتر محمدرضا هاشمی)
 27. کارگاه ترجمه ( دکتر علی خزاعی فرید)
 28. پایان نامه ( دکتر )
 29. مقاله نویسی به زبان انگلیسی ( دکتر مسعود خوش سلیقه)
 30. فرهنگ وجامعه شناسی در ترجمه ( دکتر محمدرضا هاشمی)
 31. سمینار ( دکتر عذرا قندهاریون)
 32. ادبیات اروپا ( دکتر عذرا قندهاریون)
 33. رساله وپایان نامه ( دکتر )