سه شنبه, ۰۱ اسفند ۱۳۹۶

لیست دروس ارائه شده در مقطع دکتری (Ph.D) گروه زبان و ادبيات انگليسي دانشکده ادبیات و علوم انسانی ( سال تحصیلی ۱۳۹۶ - ترم ۱ )

 1. آمادگی برای امتحان جامع ( دکتر )
 2. برنامه ریزی وتهیه مواد درسی ( دکتر حسام الدین شهریاری احمدی)
 3. برنامه ریزی وتهیه مواد درسی ( دکتر ضرغام قبانچی)
 4. رساله دکتری ( دکتر )
 5. فرهنگ,ایدئولوژی وترجمه ( دکتر محمدرضا هاشمی)
 6. ادب وبوطبقای ترجمه ( دکتر محمدرضا هاشمی)
 7. اصطلاح شناسی وفرهنگ نگاری ( دکتر علی خزاعی فرید)
 8. مطالعات یادگیری زبان دوم ( دکتر آذر حسینی فاطمی)
 9. مطالعات یادگیری زبان دوم ( دکتر آذر حسینی فاطمی)
 10. روانشناسی زبان ( دکتر رضا پیش قدم)
 11. روشهای تحقیق کیفی ومختلط ( دکتر بهزاد قنسولی)