چهارشنبه, ۲۹ شهریور ۱۳۹۶

لیست دروس ارائه شده در مقطع دکتری (Ph.D) گروه زبان و ادبيات انگليسي دانشکده ادبیات و علوم انسانی ( سال تحصیلی ۱۳۹۶ - ترم ۱ )

 1. زبان شناسی کاربردی وترجمه ( دکتر خلیل قاضی زاده)
 2. نظریه های ترجمه ( دکتر علی خزاعی فرید)
 3. ادب فارسی درادبیات جهان ( دکتر خلیل قاضی زاده)
 4. ارزشیابی پیشرفته ( دکتر بهزاد قنسولی)
 5. ارزشیابی پیشرفته ( دکتر ابراهیم خدادادی)
 6. رساله دکتری ( دکتر )
 7. نقدترجمه :نظریه وعمل ( دکتر علی خزاعی فرید)
 8. رایانه درترجمه ( دکتر محمدرضا هاشمی)
 9. روش های تدریس ترجمه ( دکتر مسعود خوش سلیقه)
 10. یادگیری زبان به کمک فناوری ( دکتر بهزاد قنسولی)
 11. یادگیری زبان به کمک فناوری ( دکتر بهزاد قنسولی)
 12. تحلیل کلام ( دکتر محمد غضنفری)
 13. تحلیل کلام ( دکتر محمد غضنفری)