جمعه, ۲۵ آبان ۱۳۹۷

طیبه ابراهیمی شاه آبادی

کارشناس گروه

تحصیلات:کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی

 

تلفن:38806765

وبگاه شخصی:no web page

پست الکترونیک:tebrahimi@staff.um.ac.ir

طیبه   ابراهیمی شاه آبادی

سید احمد سیدی نوقابی

کارشناس گروه

تحصیلات:کارشناسی ارشد زبان شناسی همگانی

 

تلفن:38806766

وبگاه شخصی:no web page

پست الکترونیک:seyei-no@staff.um.ac.ir

سید احمد  سیدی نوقابی