جمعه, ۰۱ تیر ۱۳۹۷
برنامه ی درسی هفتگی استاد (Hesamoddin Shahriari) نیم سال اول سال تحصیلی ۱۳۹۶

شنبه ESL Study Skills(2.00),(),begin from even Essay Writing(2.00),(),begin from even Materials Preparation(2.00),(),begin from even
یکشنبه
دوشنبه Essay Writing(2.00),(),begin from even Advanced Writing(2.00),(),begin from even
سه شنبه
چهارشنبه Advanced Writing(2.00),(),begin from even
پنج شنبه