جمعه, ۰۱ تیر ۱۳۹۷
برنامه ی درسی هفتگی استاد (Behzad Ghonsooly) نیم سال اول سال تحصیلی ۱۳۹۶

شنبه
یکشنبه Qualitative and mixed Research Methods(2.00),(),begin from even Language Testing(2.00),(),begin from even
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه Language Testing(2.00),(),begin from even
پنج شنبه