دوشنبه, ۰۴ تیر ۱۳۹۷

دکتر پیش قدم به سمت معاون آموزشی و فرهنگی دانشکده منصوب شد

 

 

طی حکم جناب آقای دکتر کافی ریاست محترم دانشگاه فردوسی مشهد، جناب آقای دکتر پیش‌قدم ، استاد گروه زبان و ادبیات انگلیسی، به سمت معاون آموزشی و فرهنگی دانشکده منصوب شد.

اولین نشست ایشان با رئیس آموزش، کارشناس تحصیلات تکمیلی و کارشناسان گروه‌های آموزشی این دانشکده در روز شنبه 96/5/21 ساعت 10 صبح در اتاق جلسات حوزه ریاست دانشکده برگزار شد.

 


Amoz-pish1