پنج شنبه, 04 بهمن 1397

کارگاه تصویر‌شناسی در ادبیات تطبیقی

 

 

دانشکده ادبیات، کارگاه «تصویر‌شناسی در ادبیات تطبیقی و کلید واژه‌های آن» را برگزار می‌کند.

از علاقه‌مندان دعوت می‌شود تا نسبت به ثبت‌نام اقدام فرمایند.

پ.ستر ادبیات تطبیقی