پنج شنبه, 04 بهمن 1397

دکتر عذرا قندهاریون، منتخب فعالیت‌های بین‌المللی دانشکده

در جشن هفته پژوهش از خانم دکتر عذرا قندهاریون به‌عنوان منتخب دانشکده ادبیات و علوم انسانی در سال ۹۷ در عرصه بین‌المللی تجلیل شد. در این جلسه که به‌همت معاونت پژوهشی دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار شد، از تلاش‌ّهای خانم دکتر قندهاریون، استادیار گروه زبان انگلیسی، در بحث ارتباطات بین‌المللی این دانشکده تقدیر شد.