پنج شنبه, 04 بهمن 1397

تجلیل از دانشجویان منتخب گروه زبان انگلیسی در هفته پژوهش

در جشن هفته پژوهش از دانشجویان منتخب گروه زبان انگلیسی در دانشکده ادبیات و علوم انسانی تجلیل شد. این جشن به همت دکتر جواد عباسی، معاونت پژوهشی دانشکده ادبیات و علوم انسانی و همراهی دکتر بهرامی، معاونت پژوهشی و دکتر پیش‌قدم معاونت آموزشی دانشگاه فردوسی برگزار شد. در جشن هفته پژوهش سال ۹۷، در کنار گزارش سالیانه فعالیت‌های پژوهشی دانشکده ادبیات و میزگرد معاون آموزشی و مدیر پژوهشی دانشگاه فردوسی مشهد، معاونت پژوهشی دانشکده ادبیات و علوم انسانی و مدیر گروه زبان و ادبیات فارسی، از پژوهشگران و دانشجویان منتخب دانشکده تقدیر شد. در این جشن از عبداله نوروزی، به‌عنوان پژوهشگر برگزیده تحصیلات تکمیلی گروه زبان انگلیسی قدردانی و از دانشجویان برگزیده مقطع کارشناسی گروه زبان انگلیسی سرکار خانم فرزانه سوادخواه محمدی، سرکار خانم فاطمه شکیبانیا و آقای حامد مقدری تقدیر شد. 

 Nowruzy 2 

تقدیرنامه آقای نوروزی

تقدیرنامه مقدری         تقدیرنامه محمدی