گروه زبان و ادبیات انگلیسی در سال 1335 در شهر مشهد تأسیس شد.

تا اواخر دهه 1340 رشته زبان انگلیسی گسترش قابل‌توجهی یافت.

از جمله گروه‌های آموزشی کـه از تـحولات منتهی به انقلاب فرهنگی (1360-1358) بیشترین تأثیر را پذیرفتند، گروه زبان انگلیسی بود که با قـطع ارتباط مدرسان خارجـی و کـناره‌گیری یا کنار گذاشته شدن برخی اعضای هیأت علمی تا مدتی شاهـد رکـود بود. بااین‌حال با بازگشایی دانشگاه‌ها در سال ۱۳۶۲ و ضرورت گذرانیدن درس‌های عمومی و تخـصصی زبان انگلیسی در همه گروه‌های آموزشی در دانشگاه ، ضـرورت توجه به این گروه آموزشی بیش از پیـش احسـاس می‌شـد. در همین چارچوب بود که استفاده از مدرسان بیرون از دانشگاه به صورت حق‌التدریس  و همزمان تلاش برای استخدام اعضای هیأت علمی جدید مدنظر قرار گرفت.

در حال حاضر گروه زبان انگلیسـی در گرایش‌های آموزش، ترجـمه و ادبیات، در مقاطع کارشناسی تا دکتری دانشجو می‌پذیرد. این گروه دارای دو آزمایشگاه به نام‌های آزمایشگاه یادگیری زبان و آزمایشگاه شناخت هیجان حـسی است. همچنین از سال 1389 «فصلنامه علمی - پژوهشی مطالعات زبان و ترجمه» زیر نظر این گروه منتشـر می‌شود.

391دانشجو
13عضو هیات علمی
3,252دانش آموخته
915مقالات علمی
6رشته/مقطع تحصیلی
3کارگروه تخصصی